Eksempelside 1

Møbler

Wupti – så er det i gang med at skrive en tekst. Her er det vigtigt, at det ord som skal være målepunkt – møbler – er at finde i løbet af de første afsnit. Selve ordet, møbler, behøver ikker at fremgå flere gange i løbet af teksten. I stedet kan man skrive tekst om alt muligt andet, for det er ikke betydningen af teksten, også kaldet det semantiske indhold, som der skal måles på i dette forsøg.

Forsøget går ud på at vi skal afklare, hvorvidt placeringen af et link på en side, har afgørende betydning for, hvor godt linket virker. Testen går ud på, at vi har to testsider, hvoraf denne hjemmeside er den ene, som der skal linkes til. Der bliver linket fra siden theword.dk, hvor man kort kan læse mere om testen. Selve siden på theword.dk består af omtrent 500 ord. Der bliver et link i toppen af teksten, som linker til den ene side, og et link i bunden der linker til den anden testside.

Identiske forudsætninger

Det bliver lige så mange afsnit og overskrifter på de to testsider. Overskrifterne og page titles bliver identiske, så der ikke bliver nogen måleusikkerhed på disse parametre. URL strukturen bliver ligeledes identisk. Selve hjemmesiden bliver i begge tilfælde opsat med WordPress med det selvsamme tema. Ideen er selvfølgelig at lave så mange parametre identiske, så der bliver så få fejlkilder så muligt.

Herefter lader vi forsøget ligge i et par uger, og vender tilbage og ser, hvilken side der har den bedste placering på Google, når man søger på orden – Bingbongsauce.

Baggrund for forsøget

Grunden til at dette forsøg skyldes, at der har været skrevet en del om linkets placering på en side. Vil det give mere linkværdi, hvis linket står så højt i teksten så muligt? Eller vil det give lige så meget mening at have linket i bunden, hvor læseren ikke nødvendigvis ser linket. Men Google læser det, og det er det vigtige.

I denne tekster er der skrevet 395 antal ord. Da det ikke er antallet af ord, der skal testes, men i højere grad en sammenligning af links, tilskrives der ikke værdi til længden af teksten. Det essentielle er, at de to testtekster er nogenlunde lige lange. For en god ordens skyld skal det påpeges, at denne tekst er en placeholder tekst, hvor der ikke skal lægges noget værdi i betydningen.