Præsentationsteknik til empati

Det er simpelthen bare så vigtigt at du har en super god præsentationsteknik når du skal overbevise andre mennesker. Det vigtigste er, at de tror på dig. Det vil sige, at hvis du gør nogle ting anderledes end de forventer, så vil det din måde at vise dem et budskab på blive fuld af støj.

fashion

(Billede: kvinde, der overtaler hund til at drikke med sugerør (Bemærk at kvinden har valgt et rødt sugerør, som er hundens yndlingsfarve).

Derfor sørg for at være rigtigt over bevisende.

Præsentationsteknik for begyndere

Når du skal præsentere for andre mennesker er det derfor vigtigt, at du følger tre fundamentale regler. For det første skal du være velklædt. Hvis du ligner en pjalt, virker du næppe overbevisende

Dit tøjvalg
Når du skal overbevise andre (det skal du, når du præsenterer), så gælder det om, at din påklædning svarer til de forventninger folk har til tøjvalg i den givne kontekst. Tøjvalgs konventioner? Hvis du kommer til eksamen og skal lave et mundtligt oplæg, vil sensor og underviser sandsynligvis være overrasket, hvis du kommer i bar mave. Hvis du skal lave et salgspitch i en virksomhed, vil det sandsynligvis også være ildeset, hvis du kommer i skidragt.

Dit ordvalg og sprogbrug
Det samme er gældende med måden du taler på og formulerer dig. “Det er pisse fedt, selvom han kraftstejlme er dum i låget at høre på” vil sandsynligvis ikke passe til konventionerne omkring en eksamen. Her er der en klar forventning om, at du formår at bruge sproget koncist og malende, så du bedst muligt formår at forklare sensor og underviser, at du forstår opgaven og du kan anskueliggøre at omfanget af denne forståelse. Her hjælper det sandsynligvis ikke at bruge bandeord som forstærkere, da de sandsynligvis vil have modsatte effekt.

Hvis du som chef skal vise strategien for det kommende semester, år eller kvartal, så er det også afgørende, at du formår at forklare indhold og strategi for dine medarbejdere. Ellers vil de stå tilbage med ligegyldighed, når mødet omsider er færdigt.